Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Kidify.pl Rafał Gdula, z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 77, 41-800 Zabrze, posługująca się numerem NIP 6482770626, adres e-mail: rafal@kidify.pl, zwana dalej Administratorem.
 2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest pan Tomasz Piątek, adres e-mail: tomasz@kidify.pl.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) wypełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych — na podstawie przepisów prawa nakładających określone obowiązki (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest posiadanie potrzebnej wiedzy związanej np. z uprawnieniami podmiotów danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  b) archiwizacyjnym — na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
  Administratora, którym jest możliwość udowodnienia określonych faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  c) ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń — na podstawie prawnie
  uzasadnionego interesu Administratora, którym jest ochrona interesów Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę.
 5. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 7. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione firmie DHL, Inpost, oraz Dotpay; oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Twoich danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym;
 8. Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; adres e-mail, adres zamieszkania jest koniecznie do zrealizowania zamówienia . Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Twojego uznania, ponieważ ich nie wymagamy;
 9. Twoje dane osobowe będą przechowywane:
  a) do czasu przedawnienia roszczeń — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
  b) do czasu cofnięcia zgody — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
  c) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych;
 10. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 11. Posiadasz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.